Osnove preglednic

V tej učni enoti si bomo ogledali, kako so elektronske preglednice popolnoma spremenile področje računovodstva. S pomočjo elektronskih preglednic, se je dvignila vrednost računovodij, ki kar naenkrat niso več le seštevali številk, ampak so lahko začeli o poslovnem svetu ustvarjalno razmišljati. Elekronske preglednice so v nekaj sekundah opravile delo, za katero so računovodje prej potrebovali tudi cel dan. Tako hitri izračuni so omogočali preverjanje različnih scenarijev. Kaj se zgodi, če spremenim to številko? Kako se spremenijo stvari, če spremenim drugo številko?

Elektronske preglednice pa niso spremenile le poslovnega sveta, ampak se je zaradi njihove uporabe na najrazličnejših področjih spremenila narava dela več milijonom ljudi. Spoznali bomo, da je VisiCalc postal prva tako imenovana »ubijalska aplikacija«, kar pomeni, da so bili ljudje za uporabo te aplikacije, ki je stala 99 $, pripravljeni kupiti tudi strojno opremo oziroma računalnik, na katerem je aplikacija delovala. Takrat je bil to Apple II, ki je stal 2000 $ ali več, odvisno od dodatne opreme, ki jo je vseboval.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti preglednico,
  • poznal(-a) boš njene lastnosti in razložil(-a) njeno funkcijo.

Stran v računovodski glavni knjigi, ki služi kot osnova uporabniškega vmesnika vseh sodobnih programov za delo z elektronskimi preglednicami.