Predstavitev števil

Izbira predstavitve števil vpliva na to, kako hitro lahko s števili računamo, kako natančni so rezultati in koliko pomnilnika ali prostora na disku potrebujemo za shranjevanje podatkov. Že pri celih številih naletimo na težave, kot npr. vrstni red v katerem je veliko število razdeljeno na več bajtov. Predstavitev realnih števil s plavajočo vejico običajno sledi splošnim standardom (najpogostejši je standard ANSI/IEEE 754), kar omogoča enostavno izdelavo združljive strojne opreme za obdelavo teh števil.

Elektronske preglednice običajno shranjujejo števila v predstavitve s plavajočo vejico, kar omejuje natančnost izračunov (običajno se za vsako število uporablja 64 bitov). Obstaja veliko preizkusov, ki jih je mogoče narediti (na primer izračunavanje 1/3 ali seštevanje zelo velikega in zelo majhnega števila), ki prikazujejo omejitve predstavitve s plavajočo vejico.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • poznal(-a) različne načine predstavitev informacij in oblike zapisa podatkov,
  • znal(-a) razložiti pomen prenosljivosti podatkov.

Cela in realna števila lahko v računalniku predstavljamo na različne načine, vedno pa smo omejeni s številom bitov, ki jih uporabimo za predstavitev.