Dogodki

Dogodkovni vodeni programi so tisti, ki spreminjajo oziroma prilagajajo svoje delovanje kot odziv na določene dogodke. Večinoma so dogodkovno vodeni tisti programi, za katere želimo, da se obnašajo interaktivno – to pomeni, da se odzivajo na dejanja uporabnika, kot na primer klik z miško na element grafičnega uporabniškega vmesnika, pritisk na tipko itd. Dogodke pa lahko poleg uporabnika sprožajo tudi drugi podsistemi ali strojne naprave v računalniku, na primer računalniška ura.

Obvestila o dogodkih se dodajajo v vrsto, dogodkovna zanka pa te dogodke obdela. Dogodkovna zanka jemlje dogodke enega za drugim v istem vrstnem redu, kot so bili v vrsto dodani, nato pa za vsak dogodek požene ustrezno dogodkovno funkcijo oziroma rokovalnik.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti strukturirano, objektno in dogodkovno programiranje,
  • spoznal(-a) osnovne koncepte dogodkovnega programiranja.

Ko prižgemo mešalnik, ta začne mešati vse sestavine v posodi. To je primer odzivanja na dogodke, ki je osnova dogodkovnega programiranja.