Dogodkovna zanka

V filmih je prikazano, da ima vsako mestece majhno staro gospo, ki ves svoj čas preživi naslonjena na okensko polico in samo opazuje. Vidi oziroma opazi vse, kar se zgodi v soseski. Večina stvari, ki jih vidi, je seveda nezanimivih – samo ljudje, ki iz hiš prihajajo na ulico, ali iz ulice vstopajo v hiše. Toda včasih se zgodi kaj zanimivega – na primer prepir med novoporočencema v hiši čez cesto. Ko se zgodi kakšen zanimiv dogodek, nadzorna gospa nemudoma preko telefona o tem dogodku obvesti policijo ali sosede.


Dogodkovna zanka je zelo podobna tej nadzorni gospe. Nadzorna zanka ves čas opazuje dogodke in vidi vse dogodke. Večina dogodkov je nezanimivih in nič se ne zgodi. Toda ko dogodkovna zanka opazi kaj zanimivega – na primer dogodek, za katerega ve, da je zanimiv, saj je s tem dogodkom povezan rokovalnik dogodka – takrat nemudoma pokliče rokovalnik dogodka in ga obvesti, da se je zgodil ta dogodek.

Vrste dogodkov

  • Premik/vlečenje/klik miške, pritisk/sprostitev gumb miške
  • Pritisk/sprostitev tipke na tipkovnici (včasih s tipkami shift/control/alt)
  • Pritisk/vlečenje s prstom po zaslonu na dotik
  • Dogodki igralne palice, tablice za risanje in drugih vhodnih naprav
  • Sprememba velikosti/minimiranje/obnavljanje/zapiranje okna
  • Dejavnost omrežja ali V/I delo z datotekami (začetek/konec/napaka)
  • Časovne prekinitve (vključno z animacijami)