Razredi in objekti

Pri sestavljanju večine programov do zdaj, si pri njihovem razvoju uporabil(-a) postopkovno programiranje. Pri postopkovnem programiranju je poudarek na tem, da problem razgradimo na več funkcij ali postopkov, ki delujejo na podatkih.

Objektno usmerjeno programiranje (srečamo tudi izraz predmetno usmerjeno programiranje) se je razvilo kot odgovor na vprašanje, kako obvladovati vedno obsežnejše in zapletenejše sisteme programske opreme ter kako uspešno upravljati takšne sisteme v daljšem časovnem obdobju. Pri objektno usmerjenem programiranju je poudarek na ustvarjanju objektov oziroma predmetov, ki združujejo tako podatke, kot funkcije, ki delujejo na teh podatkih.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti strukturirano, objektno in dogodkovno programiranje,
  • spoznal(-a) osnovne koncepte objektno usmerjenega programiranja.

Testo je računalniški pomnilnik, v katerega z modelčkom za piškote (razred) izrežemo oziroma ustvarimo posamezne piškote (objekte ali primerke razreda).