Zvočna predstavitev informacije

V tem poglavju si bomo ogledali, kako neprekinjeno analogno zvočno valovanje spremenimo v digitalne zvočne podatke. Zvok lahko v računalniku predstavimo kot niz bitov. To dosežemo tako, da zvok vzorčimo, pri čemer vsak posamezen vzorec predstavimo z nizom bitov. Skupno zaporedje bitov tako predstavlja skladbo oziroma zvok v digitalni obliki. Da lahko digitalno zapisane skladbe posušamo, jih moramo pred predvajanjem preko zvočnikov spremeniti nazaj v analogno obliko.

Poznamo dva bistveno različna načina zapisovanja zvoka v računalniku. Pri prvem načinu, s pomočjo vzorčenja, naredimo bolj ali manj natančen posnetek analognega zvočnega valovanja. Pri drugem načinu pa zvok opišemo kot različno zaporedje različno dolgih tonov ali akordov (skupin tonov). Računalnik takšne skladbe predvaja tako, da v bistvu predvaja vnaprej posnete zvoke različnih glasbil.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti zvočno predstavitev informacije,
  • poznal(-a) temeljne načine zapisa zvoka na računalniku, znal(-a) razložiti načela njihovega delovanja in primerjati njihove lastnosti.

V računalniku je zvok shranjen na dva bistveno različna načina. Kot posnetek zvočnega valovanja, ki ga dobimo z vzorčenjem, ali kot opis zvoka, ki ga predvajamo s pomočjo vnaprej posnetih zvokov različnih glasbil.