Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Analogno-digitalni pretvornik

ADP pretvori električne signale v digitalne dvojiške vrednosti, ki jih je mogoče shraniti v računalniku.

Bitna hitrost

Odvisna je od frekvence vzorčenja in ločljivosti vzorčenja oz. bitne ločljivosti.

Digitalno-analogni pretvornik

DAP pretvori digitalne dvojiške vrednosti v analogne električne signale.

Frekvenca vzorčenja

Je število prebranih vzorcev na sekundo in jo merimo v hertzih (Hz).

Ločljivost vzorčenja

Je število bitov, ki jih uporabimo za zapis vsakega vzorca. Včasih jo imenujemo tudi bitna ločljivost.

MIDI

MIDI ni zvok, ampak opisni jezik in je zato izjemno prilagodljiv. MIDI podatki so le navodila za izvedbo in ne digitalna različica zvočnega posnetka.

Nyquistov teorem vzorčenja

Frekvenca vzorčenja naj bo dvakratnik najvišje frekvence, ki jo želimo zajeti.

Zvok

Zvok oz. zvočno valovanje lahko opredelimo s frekvenco in z amplitudo zvočnega tlaka. Frekvenca je povezana z višino tona, amplituda pa z glasnostjo tona.