RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 2
E-učbenik za informatiko v gimnaziji

Avtorji:
Gregor Anželj, dr. Tim Bell, dr. Andrej Brodnik, Maja Čelan, dr. Saša Divjak, mag. Alenka Krapež, Nastja Lasič, mag. Matija Lokar, Jack Morgan, Heidi Newton, Romana Zver

Urednik: dr. Andrej Brodnik

Slikovno gradivo:
Gregor Anželj, ... TODO

Video gradivo:
TODO

Strokovni pregled: dr. Matej Črepinšek, Romana Vogrinčič
Konzulentski pregled: Radovan Krajnc
Oblikovanje vmesnika: Gregor Anželj
Oblikovanje naslovnice: Gregor Anželj

Priprava interaktivnosti: Gregor Anželj

http://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/

ISBN 978-961-6984-12-6 (UP)
ISBN 978-961-6209-86-1 (UL FRI)
ISBN 978-961-248-498-9 (UM FERI)


Izdale in založile:
Založba Univerze na Primorskem,
Titov trg 4, SI-6000 Koper (zanjo: prof. dr. Dragan Marušič)
Glavni urednik: izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
Vodja založbe: Alen Ježovnik
Koper, 2015

Založba Fakultete za računalništvo in informatiko,
Univerza v Ljubljani,
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana (zanjo: prof. dr. Nikolaj Zimic)
Glavni urednik in vodja založbe: prof. dr. Franc Solina
Ljubljana, 2015

Založba Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Univerza v Mariboru,
Smetanova 17, SI-2000 Maribor (zanjo: prof. dr. Borut Žalik)
Glavni urednik: prof. dr. Matej Črepinšek
Maribor, 2015