Računalniška grafika in računalniški vid*

Računalniško grafiko uporabljamo v najrazličnejših situacijah: najbolj običajni primeri so računalniške igre in animirani filmi, vendar lahko postopke računalniške grafike uporabljamo tudi za vizualizacijo velikih količin podatkov (kot so na primer vsi telefonski klici v enem dnevu ali vse prijateljske povezave v družabnem omrežju), za prikaz in animacijo grafičnih uporabniških vmesnikov, ustvarjanje navidezne resničnosti in svetov razširjene resničnosti ter še veliko drugega.

Obdelava fotografij iz fotoaparata in iskanje zanimivih informacij v njih je področje, ki ga imenujemo računalniški vid. Z vedno zmogljivejšimi in vedno manjšimi računalniki in s postopno naprednejšimi algoritmi, lahko računalniški vid uporabljamo na vedno več področjih. Čeprav postopke računalniškega vida običajno uporabljamo na področjih, kot so zdravstvo, varnost in proizvodnja, jih vedno več uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti grafične pretvorbe,
  • znal(-a) uporabiti algoritma za risanje črt in krogov,
  • znal(-a) opredeliti prepoznavanje obrazov,
  • znal(-a) opredeliti zaznavanje robov,

Računalniško ustvarjena slika je rezultat velikega števila matematičnih operacij. Druge matematične operacije pa nam omogočajo prepoznavanje slik.