Transformacije z matrikami

Stvar postane zanimiva, če matriko sestavimo tako, da vsaka izmed njenih vrednosti vsebuje del prvotne vrednosti $x$ in del prvotne vrednosti $y$. Na primer: $$ \begin{bmatrix} 0,7 & 0,7 \\ -0,7 & 0,7 \\ \end{bmatrix} $$ Takšno matriko uporabljamo za rotacijo oziroma vrtenje.

V splošnem moramo za vrtenje predmeta za določen kot uporabiti trigonometrični funkciji sinus (okrajšano $sin$) in kosinus (okrajšano $cos$).

Trigonometrični kalkulator


Vaja

Spomnimo se, kako izgledata splošni matriki za skaliranje in rotacijo: $$ \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \\ \end{bmatrix} \quad \textsf{in} \quad \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \\ \end{bmatrix} $$

Takšno vrsto (kvadratne) matrike ni mogoče uporabiti za translacijo, zato je v interaktivnih simulacijah na voljo posebna (stolpčna) matrika za vnos vrednosti $x$ in $y$, za kateri želimo prestaviti obliko.

Pri naslednji interaktivni simulaciji moraš pravilno sestaviti skaliranje in translacijo.

Vrstni red skaliranja in translacije je pomemben. To lahko preizkusiš pri naslednji interaktivni simulaciji.