Viri

2101 O učbeniku

 • Slika: Naslov
 • Fotografija: Naslov (Avtor)

2201 Predstavitev informacij

2202 Predstavitev števil

2203 Pisna predstavitev

2204 Slikovna predstavitev

* Fotografija, ki so jo naredili v Uradu predsednika vlade in prikazuje srečanje ambasadorja Gilberta in Johna Keyja. Ta fotografija je v javni lasti v Združenih državah Amerike, saj gre za delo, ki ga pripravi uradnik ali uslužbenec vlade Združenih držav kot del uradnih dolžnosti te osebe pod pogoji iz naslova 17, poglavja 1, razdelka 105 Kodeksa ZDA.

2205 Zvočna predstavitev

2206 Predstavitev z gibljivo sliko

2207 Računalniška grafika in računalniški vid*

2208 Spletna predstavitev

 • Fotografija: Naslov (Avtor)
 • Slika: Naslov

2301 Osnove preglednic

2302 Osnove grafikonov

2303 Modeliranje in simulacije

2304 Podatkovne baze

 • Fotografija: Naslov (Avtor)
 • Slika: Naslov

2305 Osnove SQL

 • Fotografija: Naslov (Avtor)
 • Slika: Naslov

2306 Ekspertni sistemi


2401 Razredi in objekti

2402 Razredi in objekti II

2403 Zbirke objektov

2404 Dedovanje

2405 Dogodki

2XXX Naslov

 • Fotografija: Naslov (Avtor)
 • Slika: Naslov

2XXX Naslov

 • Fotografija: Naslov (Avtor)
 • Slika: Naslov