Predstavitev informacij

Računalniki so stroji, s pomočjo katerih obdelujemo podatke. Omogočajo nam prikaz, poslušanje, ustvarjanje in urejanje informacij v dokumentih, slikah, videoposnetkih, zvoku, preglednicah in podatkovnih bazah. Omogočajo igranje iger v simuliranih svetovih, ki ne obstajajo, razen kot podatki v računalniškem pomnilniku in prikazani na zaslonu. Omogočajo nam računanje s številskimi podatki, omogočajo name pošiljanje in prejemanje informacij preko računalniških omrežij. Temelj vsega tega je, da mora računalnik informacije o podatkih na nek način predstaviti v pomnilniku računalnika, pa tudi shraniti na disk in jih poslati preko omrežja.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • poznal(-a) različne načine predstavitev informacij in oblike zapisa podatkov,
  • znal(-a) razložiti pomen prenosljivosti podatkov.

Zaradi lažje izdelave in večje zanesljivosti računalnikov, je vse predstavljeno samo z dvema vrednostima. Običajno sta ti dve vrednosti predstavljeni z 0 in 1, ampak v računalniku sta lahko predstavljeni s čimer koli, kar ima dve stanji.