Pretvorbe med različnimi številskimi sistemi


  • Iz desetiškega v dvojiški sistem
  • Iz desetiškega v šestnajstiški sistem
  • Iz dvojiškega v desetiški sistem
  • Iz dvojiškega v šestnajstiški sistem
  • Iz šestnajstiškega v dvojiški sistem
  • Iz šestnajstiškega v desetiški sistem