Razredi in objekti II

V prejšnji učni enoti smo spoznali osnovne koncepte objektno usmerjenega programiranja, kot so razredi, objekti, lastnosti in metode.

V nadaljevanju si bomo ogledali naprednejše koncepte objektno usmerjenega programiranja, ki se ukvarjajo z vprašanjem kdaj sta dva objekta enaka oziroma kdaj gre dejansko za isti objekt. Spoznali bomo uporabnost prekrivanja operatorjev ter polimorfizem in polimorfne značilnosti določenih metod.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti strukturirano, objektno in dogodkovno programiranje,
  • spoznal(-a) naprednejše koncepte objektno usmerjenega programiranja.

Posamezni piškoti (objekti ali primerki razreda) se med seboj razlikujejo po tem, s koliko in kakšnimi mrvicami so posuti (imajo različne vrednosti lastnosti).