Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Globoka enakost

Enakost vrednosti ali dva sklica, ki kažeta na objekta, ki imata enake vrednosti.

Globoka kopija

Kopiranje vsebine objekta, vključno z vgrajenimi objekte in objekti vgrajenimi v njih itd.; izvedeno s pomočjo funkcije deepcopy v modulu copy.

Množenje s skalarjem

Operacija, definirana v linearni algebri, ki vsako od koordinat objekta Tocka pomnoži s številčno vrednostjo.

Modifikator

Funkcija ali metoda, ki spremeni enega ali več objektov, ki jih dobi kot parametre. Večina modifikatorjev ne vrne vrednosti.

Plitva enakost

Enakost sklicev ali dva sklica, ki kažeta na isti objekt.

Plitva kopija

Kopiranje vsebine objekta, vključno z vsemi sklici na vgrajene objekte; izvedeno s pomočjo funkcije copy v modulu copy.

Polimorfna funkcija

Funkcija, ki deluje nad več kot enim tipom. Prekrivanje vsebuje različne funkcije za različne tipe, polimorfna funkcija pa je ena sama funkcija, ki deluje nad več tipi.

Prekrivanje operatorjev

Razširitev vgrajenih operatorjev (+, -, *, >, < itd.) tako, da izvedejo različne stvari za različne tipe argumentov. Spomni se, kako + deluje nad števili, nizi in objekti Tocka.

Skalarni produkt

Operacija, definirana v linearni algebri, ki pomnoži dva objekta Tocka in vrne številčno vrednost.