Zbirke objektov

Do sedaj smo spoznali nekaj primerov sestavljanja. Eden od prvih primerov je bil klic metode kot del izraza. Naslednji primer je vgnezdena struktura stavkov; stavek if lahko vstavimo v zanko while, v drugi stavek if in podobno.

Potem, ko smo videli ta vzorec in ko smo spoznali tabele in objekte, ne smemo biti presenečeni, da lahku ustvarimo tudi tabele objektov. Ustvarimo lahko tudi objekte, ki vsebujejo tabele (kot atribute); ustvarimo lahko tabele, ki vsebujejo tabele; ustvarimo lahko objekte, ki vsebujejo objekte in tako dalje.

V tem in naslednjem poglavju si bomo ogledali nekaj takšnih kombinacij, pri katerih bomo kot primer uporabili objekte Karta.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti strukturirano, objektno in dogodkovno programiranje,
  • spoznal(-a) koncept zbirke objektov in njeno uporabo.

Zbirko objektov lahko predstavlja tudi škatla za piškote, ki vsebuje različne vrste (ali razrede) piškotov (oziroma primerkov razreda).