Pisna predstavitev informacije

Obstaja več različnih načinov pri katerih računalniki uporabljajo bite za shranjevanje besedila. V tem poglavju si bomo ogledali nekaj splošnih načinov predstavitev besedila ter prednosti in slabosti vsake izmed predstavitev.

Podobno kot katerikoli drug del podatkov v digitalnem računalniku, je tudi besedilo predstavljeno kot niz bitov. Pravzaprav je besedilo predstavljeno kot zaporedje znakov, vsak znak pa je predstavljen kot zaporedje bitov. Preslikava med zaporedji bitov in znakov se imenuje kodiranje, razporeditev znakov v tej preslikavi pa se imenuje kodna tabela. Koliko različnih znakov lahko kodiramo z določenim kodiranjem, je odvisno od tega, koliko bitov uporabimo za predstavitev posameznega znaka.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) razlikovati med neposrednim oblikovanjem, oblikovanjem s slogi in oblikovanjem s predlogami,
  • znal(-a) opredeliti predstavitev informacije v obliki tabele,
  • poznal(-a) pomen standardov za zapis znakov (npr. ASCII, Unicode®) in poznal(-a) problem nacionalnih znakov.

V računalniku je besedilo shranjeno kot zaporedje črk, vsako črko pa lahko shranimo s stalno ali spremenljivo dolžino bitov.