Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

ASCII

ASCII je kodna tabela s katerimo lahko predstavimo 128 različnih znakov – 95 natisljivih znakov in 33 »kontrolnih« znakov.

Huffmanovo kodiranje

Vzamemo nabor »simbolov« in zagotovimo optimalne vzorce bitov za predstavitev teh »simbolov«. Pogostejšim stvarem priredimo krajše vzorce, redkejšim pa daljše.

ISO/IEC 8859

Družina standardov ISO/IEC 8859 je nastala z razširitvijo standarda ASCII na 8 bitov. Višje številke so rezervirane za nacionalne znake.

Kodiranje Ziv-Lempel

Namesto shranjevanja ponavljajočega se zaporedja preprosto shranimo samo sklic na mesto, kjer se je zaporedje nazadnje pojavilo.

Kodna tabela

Kodna tabela je dogovorjena razporeditev znakov. Tako za vsak znak vemo, na katerem mestu se nahaja.

Unicode®

Unicode® predstavlja množico znakov in vsebuje okoli 120.000 znakov iz različnih jezikov. Vsak znak ima določeno edinstveno številko, s čimer ga lažje identificiramo.

UTF-8

UTF-8 je shema za kodiranje spremenljive dolžine. Znaki z nižjo številko za predstavitev potrebujejo manj bitov, kot tisti z višjo številko. UTF-8 znak obsega 8, 16, 24 ali 32 bitov.

UTF-16

UTF-16 je shema za kodiranje spremenljive dolžine, ki je veliko bolj zapletena kot UTF-8.

UTF-32

UTF-32 je shema za kodiranje stalne dolžine. Predstavitev vsakega znaka je preprosto številka tega znaka, pretvorjena v 32-bitno dvojiško število.