Osnove grafikonov

V tej učni enoti si bomo ogledali različne vrste grafikonov in diagramov, ki jih uporabljamo za bolj jasno predstavitev in lažje razumevanje informacij. Vizualizacijo številčnih podatkov s pomočjo grafikonov najpogosteje srečamo pri najrazličnejših novicah. Uredniki novic pogosto uporabljajo grafikone, da prikažejo primerjave in pojasnijo pomembne trende različnih stvari, kot so na primer vreme, cene goriva, stopnja kriminala ali kdo in za koliko je zmagal na volitvah.

Grafikoni so ključni tudi za inženirje, znanstvenike in finančne analitike, ki jih uporabljajo kot pomoč pri vizualizaciji velikih količin podatkov, pri boljšem odločanju in pri sporočanju rezultatov njihovega dela drugim ljudem.

Obstajajo dobri razlogi da se grafikone naučimo ustvarjati ročno, vendar obstajajo tudi programi za delo s preglednicami, ki nam omogočajo enostavno izdelavo različnih vrst grafikonov. V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj običajnih vrst grafikonov, ki jih lahko ustvarimo s programi za delo s preglednicami. Razložili bomo tudi, kdaj uporabimo posamezno vrsto grafikonov.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • poznal(-a) temeljne oblike grafikonov (histogram, lomljenka, krožni grafikon),
  • znal(-a) opredeliti njihove lastnosti in razlago ponazoriti s primeri uporabe.

Za vizualizacijo podatkov uporabljamo različne vrste grafikonov ali diagramov.