Nasveti za izdelavo grafikonov

Nasvet 1

Stolpčni grafikoni naj imajo polno os. Ljudje smo zelo občutljivi na ploščino stolpcev in napačno sklepamo, če je ploščina stolpcev odrezana zaradi krajšanja številske osi. Zato naj se številska os (to je običajno y-os) vedno začne z nič.

Nasvet 2

Jasno označimo, da nekateri podatki manjkajo in navedimo razlog, zakaj manjkajo. Uporabimo polno os in ne preskakujmo vrednosti, kot v napačnem primeru, kjer so manjkajoči podatki za leto 2004 preskočeni, kar popači časovni pregled podatkov.


Nasvet 3

Pomembno je, da iz grafikona odstranimo vse nebistvene stvari, kot sta temno ozadje in temne mrežne črte. Namesto tega poudarimo bistvene stvari – podatke, v spodnjem primeru so to stolpci. Mrežne črte je mogoče odstraniti ali obarvati tako, da bodo manj izstopajoče. Mrežne črte so podporno orodje in ne podatki. Podobno odstranimo nebistvene stvari iz tortnih grafikonov in tabel.

Vir

Nasvet 4

V naslovu in opisih uporabimo jasen jezik. Izogibamo se kraticam, kot na primer DČ – raje uporabimo polni naziv »država članica« ali še bolje preprosto »država«. Če gre za splošno znane kratice, kot na primer EU, BDP ali druge kratice, ki jih občinstvo jasno razume, potem njihova uporaba ni problematična.

Nasvet 5

Če v grafikonih uporabljamo ekonomske vrednosti, moramo biti pozorni na prilagajanje vrednosti glede na inflacijo. To naredimo z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin (ang. Consumer Price Index – CPI). Evro leta 2010 preprosto nima enake kupne moči, kot evro leta 1961. Kupna moč 100 EUR v letu 1961 je enaka 1948 EUR v letu 2010.