Nasveti za izdelavo grafikonov

Nasvet 6

Grafikoni so predvsem komunikacijska orodja. Večina ljudi povezuje podatke, ki naj bi jih sporočal grafikon z naslovom grafikona. Zato uporabimo opisni naslov grafikona in opombo, ki opisuje, kaj grafikon sporoča, zakaj naj bi nas to zanimalo ter kako naj grafikon sploh beremo. Tako prihranimo čas sebi in drugim ter se izognemo napačnim razlagam.

Primer

Izvirni naslov: Emisije kadmija

Opisni naslov z opombo: Sprememba emisij kadmija Opomba: Zmanjšanje emisij je pokazatelj izboljšanja kakovosti zraka v večjih evropskih mestih.

Nasvet 7

Čeprav lahko z enim črtnim grafikonom povemo sto zgodb, je najbolje, da se osredotočimo na eno samo. Zato v grafikonu izpostavimo samo eno ali dve pomembni črti, druge pa ohranimo v ozadju za lažje razumevanje konteksta.


Nasvet 8

Spodnji grafikon je dober primer, pri katerem so podatki razvrščeni glede na vrednosti (y-os) in ne pa na abecedni vrstni red imen držav. Poudariti moramo podatke, zato stolpce razvrstimo glede na vrednost in ne glede na oznake (imena držav).

V nasprotnem primeru je zelo težko primerjati podatke med seboj glede na to, da grafikon vsebuje zelo veliko stolpcev. Iskano državo pa enostavno najdemo med oznakami, lahko pa jo tudi posebej poudarimo (stolpec obarvamo z drugo barvo).

Nasvet 9

Če je mogoče, pri črtnem grafikonu označimo posamezne črte in se izogibamo uporabi legende.

Če grafikon vsebuje samo kategorijo vrednosti, potem legende ne potrebujemo. Vse potrebne informacije lahko vsebuje že naslov. Če to ni mogoče, potem lahko os označimo neposredno.

Nasvet 10

Če so imena kategorij dolga, potem stolpčni grafikon zavrtimo in ga spremenimo v palični grafikon.