Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Kategorije podatkov

Kategorije podatkov so »skupine«, v katere so razvrščeni podatki iz vsake serije. Kategorije pogosto (vendar ne vedno) ustrezajo stolpcem podatkov v območju podatkov.

Legenda grafikona

Legenda grafikona prikazuje, kakšni podatki so predstavljeni v grafikonu. Besedilo, ki se pojavi v legendi, je vzeto iz podatkovnega območja grafikona.

Naslov grafikona

Naslov grafikona je besedilo, ki opisuje vsebino grafikona.

Os X

Os X je na večini grafikonov vodoravna (razen za palične grafikone, kjer je os X navpična). Ker prikazuje imena kategorij, se os X imenuje tudi os kategorij.

Os Y

Os Y je na večini grafikonov navpična (razen za palične grafikone, kjer je os Y vodoravna). Ker prikazuje vrednosti, se os Y imenuje tudi os vrednosti.

Oznake osi

Oznake osi so besede ali številke, ki označujejo različne dele osi.Izračunajo se na podlagi podatkov, prikazanih v grafikonu.

Podatkovna točka

Podatkovna točka je en del podatkov, ki se pojavi na grafikonu. Za večino vrst grafikonov vsaka podatkovna točka prikazuje vrednost vsebine ene celice v območju podatkov.

Področje grafikona

Področje grafikona je območje na grafikonu, ki prikazuje podatke v izbrani vrsti grafikona.

Serije podatkov

Serije podatkov so nabor povezanih podatkov. Grafikon ima lahko eno ali več serij. Serije pogosto (vendar ne vedno) ustrezajo vrsticam podatkov v območju podatkov.