Kombinirani grafikon

Kombinirani grafikon je grafikon, ki je sestavljen iz dveh različnih vrst grafikonov. Najpogosteje je sestavljen iz stolpčnega in črtnega grafikona.

Klimogram oziroma podnebni diagram (ang. Climate chart) je primer kombiniranega grafikona in je sestavljen iz stolpčnega in črtnega grafikona. Stolpčni grafikon predstavlja mesečno količino padavin, črtni grafikon pa povprečno mesečno temperaturo skozi celo leto.

Vir

Obe spremenljivki (temperatura in padavine) sta narisani na istem grafikonu. Skala grafikona na sliki je izbrana tako, da 0 °C ustreza 0 mm, razmerje med njima je 1 °C : 6 mm. To razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram in ga uporabljajo na ARSO. Na ta način lahko z grafikona razberemo obdobje morebitne zmerne suše v primerih kadar so padavinski stolpci pod temperaturno krivuljo.

Večina klimogramov je sicer narisanih tako, da je temperaturna skala od -20 do 30 °C, saj ta skala zajame večino krajev na svetu. Pri toplejših ali hladnejših krajih pa je celotna temperaturna skala ustrezno premaknjena navzgor ali navzdol. Razmerje med temperaturno in padavinsko skalo je 1 °C : 10 mm. Se pravi če je temperaturna skala od -20 do 30 °C potem mora biti padavinska skala od 0 do 500 mm.

VajaZa uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers