Nasveti za izdelavo grafikonov

Nasvet 15

Paziti moramo, kako obravnavamo neznane ali majkajoče podatke. Težava spodnjega grafikona je v tem, da kategorije neznano ne smemo obravnavati kot ločeno kategorijo, ki se razlikuje od drugih dveh. Kategorija neznano dejansko vsebuje moške in ženske, najverjetneje z isto porazdelitvijo, zato je treba to kategorijo odstraniti.

Nasvet 16

Ne mešajmo jabolk in hrušk. Oglejmo si analizo trendov emisij CO2 v Evropi. Zdi se, da gledamo trend v EU od leta 1995 do 2014 in vse je videti v redu. Vendar se je EU skozi čas spreminjala in ni bila vedno sestavljena iz istih držav. Zato EU12 ne moremo primerjati z EU25 ali EU28. Tu jabolka mešamo s hruškami.


Nasvet 17

Za barve stolpcev, rezin ali drugih delov grafikona uporabimo barvne kategorije prikazane na spodnji sliki (Berlin in Kay; raziskava iz leta 1969). Barvne kategorije so relativno univerzalne, kar olajša opazovanje razlik med barvami.

  • Za različne kategorije (npr. moški/ženska ipd.) uporabljamo različne barve, ne pa različnih odtenkov iste barve.
  • Za različne vrednosti znotraj kategorije (npr. starost, temperatura, višina ipd.) uporabljamo različne odtenke iste barve ene od univerzalnih barvnih kategorij.
  • Za različne vrednosti znotraj kategorije ne uporabljamo mavričnih vrednosti, ampak različne odtenke iste barve.

Nasvet 18

Ne pozabimo, da ima 7% do 10% moške populacije težave s pomanjkanjem zaznave barv (barvno slepoto). Zato barve, ki jih uporabljamo v grafikonu izberemo tako, da jih bodo lahko zaznali tudi ljudje z barvno slepoto. Spodnja slika prikazuje primer grafikona z napačno izbranimi barvami, saj dve barvi ljudje z barvno slepoto (v tem primeru devteranopijo) zaznajo kot le eno barvo. Posledično pride do težav pri razumevanju grafikona.

Če želimo preveriti, kako bodo barve v grafikonu videli ljudje z barvno slepoto, lahko uporabimo spletno orodje Coblis – Color Blindness Simulator.