Tortni in kolobarni grafikon

Picopek Peter je lastnik uspešne družinske picerije. Pice strankam dostavlja njegov sin Peter mlajši in ob tem zbira različne podatke, na primer katere pice in katere dodatke na picah dostavlja. Zbrani podatki jima omogočajo, da ponudbo pic prilagajata svojim strankam.

Za lažje razumevanje podatkov in povezav med njimi, podatke predstavita s pomočjo grafikonov. Najprej ju zanima, ali imajo njune stranke raje mesne, ali brezmesne pice. Gre za podatke o razmerju oziroma delih celote, ki jih je najlažje predstaviti s tortnim grafikonom – grafikon na zavihku »List1«.

S tortnimi grafikoni prikažemo razmerja deležev celote v odstotkih. Celotni krog grafikona predstavlja 100 odstotkov, posamezni loki kroga ter z njimi povezani deli kroga, ki jih imenujemo rezine (ang. slice), pa predstavljajo deleže celote. Tortne grafikone uporabljamo v primerih, ko je deležev malo (največ štiri do pet). Če je deležev preveč, težko ločimo med njimi, še težje pa jih medsebojno primerjamo.

Kolobarni grafikon je podoben tortnemu grafikonu. Razlikujeta se v tem, da ima kolobarni grafikon v sredini luknjo. Ta razlika je zelo pomembna, saj ljudje lažje dojamemo razmerja med razdaljami (odebeljenimi loki kroga), kot razmerja med ploščinami rezin kroga – grafikon na zavihku »List2«.

Kadar želimo prikazati več vrednosti, lahko prikažemo deleže treh do štirih najpomembnejših vrednosti, manj pomembne vrednosti (katerih rezine bi bile pretanke) pa združimo v naloženi palični grafikon (ang. stacked bar chart), da jih lahko lažje primerjamo. Primer uporabe takšnega grafikona je pogostost naročanja različnih vrst pic – grafikon na zavihku »List3«.


Tortnih oziroma kolobarnih grafikonov se v večini primerov raje izogibamo, saj obstajajo druge vrste grafikonov s katerimi lahko bolje predstavimo razmerja med deleži in celoto. Včasih je kljub temu smiselno uporabiti tortni oziroma kolobarni grafikon, na primer:

  • za prikaz deležev dijakov in dijakinj v nekem razredu;
  • za prikaz deležev volilcev, ki vlado podpirajo, je ne podpirajo, ali so neodločeni;
  • za prikaz deleža ljudi, ki menijo, da bo nek športnik ali ekipa zmagala, ne bo zmagala oziroma jim je glede tega vseeno.Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers