Stolpčni in palični grafikon

S stolpčnimi in paličnimi grafikoni prikažemo primerjave vrednosti dveh ali več nepovezanih predmetov, dogodkov, krajev, skupin ljudi in podobno. Stolpčne oziroma palične grafikone uporabljamo v naslednjih primerih:

  • za prikaz skupnega števila dijakov v primerjavi s skupnim številom dijakinj v nekem razredu;
  • za prikaz števila volilcev, ki podpirajo določeno politično stranko;
  • za prikaz števila zlatih / srebrnih / bronastih medalj, ki so jih osvojili posamezni športniki ali ekipe v neki športni disciplini.

Stolpčni grafikoni so običajno oblikovani tako, da se vsi podatki prilegajo grafikonu oziroma so vsi podatki prikazani na grafikonu. Omogočajo predstavitev nepovezanih kategorij podatkov. Kategorije so podatki združeni v skupine, kot so na primer meseci v letu, starostne skupine, velikost stopala in podobno. Te kategorije so običajno kvalitativne. Pri stolpčnem grafikonu so kategorije običajno izpisane vzdolž vodoravne osi, višina stolpca pa ustreza vrednosti vsake izmed kategorij – grafikon na zavihku »List1«.

Kadar ni naravnega vrstnega reda kategorij, ki jih primerjamo, lahko stolpce v grafikonu razporedimo v poljubnem vrstnem redu. Če stolpce razporedimo od najvišjega do najnižjega, potem tak grafikon imenujemo Paretov grafikon (ang. Pareto chart) – grafikon na zavihku »List2«.

Palični grafikoni so podobni stolpčnim, le da sta osi zamenjani – kategorije so izpisane vzdolž navpične osi, dolžina palice pa ustreza vrednosti vsake izmed kategorij. Palični grafikoni so primernejši za prikaz kategorij z daljšimi imeni – grafikon na zavihku »List3«.

Za bolj zapletene primerjave podatkov lahko uporabljamo tudi gručni stolpčni grafikon (ang. grouped column chart) ali naloženi stolpčni grafikon (ang. stacked column chart).

Pri gručnem grafikonu vsako kategorijo predstavlja skupina dveh ali več stolpcev. Posamezni stolci so različnih barv in tako predstavljajo določeno skupino. Lastnik picerije lahko tako ustvari gručni stolpčni grafikon z različnima barvama stolpcev, ki predstavljata vsako izmed kategorij pic (mesne in brezmesne) – grafikon na zavihku »List4« – vodoravna os v tem primeru prikazuje mesece v letu navpična os pa število prodanih pic.


Lahko pa bi uporabil tudi naloženi stolpčni grafikon. Pri tem grafikonu so stolci posamezne kategorije naloženi drug na drugega. Višina tako dobljenega stolpca prikazuje skupni rezultat – grafikon na zavihku »List5«. Vendar pa naloženi stolpčni grafikoni niso primerni za nabore podatkov, ki vsebujejo tudi negativne vrednosti. V takšnih primerih je bolje uporabiti gručne stolpčne grafikone.

Pri gručnih stolpčnih grafikonih so podatki v vsaki skupini prikazani v istem vrstnem redu. Pri naloženih stolpčnih grafikonih pa so podatki v vsakem stolpcu prikazani v istem vrstnem redu.

Vse kar smo povedali o gručnih in naloženih stolpčnih grafikonih velja tudi za gručne in naložene palične grafikone.Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers