Toplotni prikaz

Toplotni prikaz je predstavitev podatkov (običajno v tabeli), pri čemer so celice tabele različno obarvane, kar omogoča primerjalni pregled množice podatkov. Na primer, v tabeli podatkov za zavihku »List1« lahko zlahka opazimo, kateri so meseci, ko je bila prodaja nizka (ti meseci so poudarjeni z rdečo) v primerjavi z drugimi meseci.

Barve so celicam tabele dodeljene glede na vrednost v celici. Barvna lestvica je od zelene preko rumene do rdeče, pri čemer so visoke vrednosti obarvane z zeleno barvo, nizke vrednosti pa z rdečo barvo. Možno pa je uporabiti tudi druge barvne lestvice.

V elektronskih pregednicah lahko toplotni prikaz ustvarimo ročno, kar pomeni, da ustrezno pobarvamo ozadje vsake celice s podatki. Težava je v tem, da moramo ponovno pobarvati vsako ozadje celice, v kateri se spremeni vrednost. Namesto ročnega barvanja celic lahko uporabimo pogojno oblikovanje (ang. conditonal formatting), ki omogoča samodeno posodabljanje barve in/ali oblike celice glede na vnaprej določena pravila pogojnega oblikovanja vsakokrat, ko se spremeni vrednost celice.

Toplotni prikaz se za vizualizacijo podatkov pogosto uporablja tudi na drugih področjih. Najbolj znan primer je področje meteorologije, kjer toplotni prikaz uporabljamo za prikaz temperature, količine padavin in različnih drugih vremenskih podatkov. Nekaj primerov je prikazanih na slikah:


OpozoriloZa uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers