Modeliranje in simulacije

V tej učni enoti si bomo ogledali, kako lahko s pomočjo elektronskih preglednic enostavno ustvarimo preproste modele. Zapletenejše modele pogosto srečujemo v vsakdanjem življenju. Mednje sodijo igre, simulacije, znanstveni poskusi, ekonomski in finančni modeli, modeli za napoved vremena ter mnogi drugi. S pomočjo navidezne resničnosti pa lahko izdelamo tudi zelo realistične modele, ki jih običajno uporabljamo kot del simulacij pri usposabljanju za posebne naloge in/ali poklice.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) razložiti analizo »kaj–če« in razlago ponazoriti s primerom,
  • poznal(-a) razliko med modelom in simulacijo,
  • razlikoval(-a) med realnostjo in modelom realnosti in razložil(-a) namen tvorjenja modelov.

Pri/po tej učni enoti in učni enoti o podatkovnih bazah se boš:

  • znal(-a) odločiti med obdelavo podatkov s preglednico in podatkovno bazo,
  • znal(-a) svojo odločitev zagovarjati in ovrednotiti.

Z uporabo preteklih vrednosti in ustreznih formul lahko ustvarimo modele, s katerimi lahko simuliramo, kako naj bi se vrednosti spreminjale v prihodnosti.