Model čakalne vrste

Model čakalne vrste v supermarketu lahko uporabljamo za prilagajanje povprečnega časa, ki ga stranke preživijo v čakalni vrsti pred blagajno. Vhodne spremenljivke so število čakajočih strank, število delujočih blagajn in povprečni čas, ki ga kupec preživi na blagajni. Te vrednosti lahko spremenimo pri uporabi modela.

Pravili predstavljata formuli v celicah B13 in D13. Ker je vsebina celic delovnega zvezka zaklenjena, formul ne moreš videti. Formula v celici B13 je =B6/D6, kar predstavlja povprečno število strank v čakalni vrsti. To je kvocient med številom vseh čakajočih strank in številom vseh delujočih blagajn. Formula v celici D13 je =B13*F6, kar predstavlja koliko časa bo morala čakati zadnja stranka, preden bo na blagajni opravila nakup. To je zmnožek povprečnega števila strank v čakalni vrsti in povprečnega časa, ki ga stranka preživi na blagajni.

Izhod modela sta povprečno število strank v čakalni vrsti na blagajni in koliko časa bo morala čakati zadnja stranka v čakalni vrsti.

Vodja supermarketa lahko uporabi model, da hitro vidi učinke prilagajanja števila delujočih blagajn in časa, potrebnega da stranka plača nakup na blagajni. Primer prikazuje, da bo zadnja stranka v čakalni vrsti čakala 8 minut.

Če vodja meni, da je to nesprejemljivo, lahko s pomočjo modela razišče alternative. Recimo, da vodja želi zmanjšati čas čakanja zadnje stranke na 4 minute. Vhodne spremenljivke lahko prilagja dokler ne ugotovi, kako je to mogoče storiti. Štiri minutno čakalno dobo lahko doseže s povečanjem števila delujočih blagajn na 20. Vendar bi to podvojilo stroške, kot so na primer plače zaposlenih.

Štiri minutno čakalno dobo lahko doseže tudi s krajšanjem časa, potrebnega da stranka plača nakup na blagajni, na 1 minuto. Vendar bi to lahko vključevalo usposabljanje zaposlenih, uvedbo sheme produktivnosti ali nakup sodobnejše tehnologije blagajn. Druge rešitve lahko najde tako, da poveča število delujočih blagajn in skrajša čas, potreben da stranka plača nakup na blagajni.

Ta model ima nekaj resnih omejitev. Predpostavlja, da bo pretok strank do blagajn enakomeren, da se bodo stranke enakomerno porazdelile po vseh blagajnah, da bo vsak zaposleni na blagajni delal z isto hitrostjo in da se stranke ne bodo naveličali čakanja ter preprosto odšli.


Te predpostavke so potrebne, da lahko zgradimo preprost in razumljiv model. V resnici je le malo verjetno, da bi se katera od teh predpostavk uresničila. Jasno je, da se hitrost, s katero stranke pridejo do blagajne, precej razlikuje in da bodo zaposleni na blagajnah delali z različnimi hitrostmi. Vendar pa nam te predpostavke pomagajo sestaviti model, ki bo koristen, če upoštevamo njegove omejitve.Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers