Prednosti in slabosti modelov in simulacij

Preproste modele s pomočjo elektronskih preglednic lahko preprosto ustvarimo. S pomočjo posebne programske opreme lahko izdelamo tudi bolj zapletene modele, med katere spadajo igre, simulacije, znanstveni poskusi, ekonomski modeli in vremenske napovedi. Večino izmed teh modelov smo tudi že omenili. S pomočjo navidezne resničnosti pa lahko izdelamo tudi zelo realistične modele, ki jih običajno uporabljamo kot del simulacij pri usposabljanju za posebne naloge in/ali poklice.

Oglejmo si nekaj prednosti uporabe modelov:

 • ne poškodujemo opreme;
 • ne ogrožamo ljudi;
 • ni nam potrebno izdelati drage prototipe;
 • čas pri izvajanju simulacije lahko poljubno pospšeujemo ali upočasnjujemo;
 • simulacije lahko izvajamo znova in znova;
 • model lahko enostavno spreminjamo in zelo hitro ponovno preizkusimo.

Uporaba modelov pa prinaša tudi določene slabosti:

 • rezultati so odvisni od tega, kako dober je model in koliko podatkov smo uporabili pri njegovi izdelavi;
 • modeli in simulacije ne morejo nikoli popolnoma poustvariti resničnih situacij;
 • model morda ne vključuje vseh možnih situacij;
 • nakup strojne in programske opreme za izvajanje modelov in simulacij je drag;
 • uporabniki modelov in simulacij morajo znati uporabljati strojno in programske opremo.

Primerjava preglednic in podatkovnih baz

Preglednice in podatkovne baze uporabljamo za shranjevanje in upravljanje množic podatkov. Osnovne enote preglednice ali podatkovne baze so podatkovne vrednosti. Preglednice in podatkovne baze se razlikujejo glede na to, kako shranjujejo in obdelujejo te vrednosti.

Preglednica hrani vrednosti podatkov v celicah, celice pa sestavljajo sistem vrstic in stolpcev. Celice se lahko sklicujejo na druge celice, preglednica pa lahko vključuje celice, ki obdelujejo vrednosti drugih celic. Preglednice so namenjene analiziranju podatkov in razvrščanju elementov seznama, ne pa dolgoročnemu shranjevanju neobdelanih podatkov. Uporabljamo jih tudi za preračunavanje številk oziroma podatkov, shranjevanje posameznih elementov seznama, vodenje inventarja, modeliranje statističnih podatkov itd.

Podatkovna baza običajno hrani vrednosti podatkov v tabelah. Vsaka tabela ima ime in enega ali več stolpcev in vrstic – v tem je podobna preglednici. Vrstica v tabeli se imenuje zapis. Posamezen zapis vključuje vrednost za vsak stolpec v tabeli. Podatkovne baze lahko vsiljujejo razmerja med zapisi v različnih tabelah. Podatkovne baze običajno uporabljamo za shranjevanje velikih količin surovih oziroma neoblikovanih podatkov. To še posebej velja v okoliščinah, ko si informacije izmenjuje več uporabnikov. Podatkovne baze zahtevajo le malo ali nič podvajanja podatkov med informacijskimi tabelami. Dve najpomembnejši stvari, ki ju pridobimo z uporabo podatkovnih baz sta sposobnost povečanja integritete podatkov (to pomeni, da so podatki nespremenjeni in nepoškodovani) in enostavnost poročanja ter skupne rabe podatkov.

Preglednice in podatkovne baze ponujajo vrsto funkcij za obdelavo podatkov. Z njimi lahko obdelujete, razvrščate in filtrirate podatke. Podatkovne baze omogočajo zapletenejše obdelovanje podatkov, vendar mora biti to izvedeno programsko ali s kodo SQL. Vendar pa preglednice za osnovno obdelavo podatkov uporabnikom ponujajo vrsto avtomatiziranih funkcij, ki so dostopne ljudem, ki nimajo veliko tehničnih izkušenj. Nekatere potrebe po upravljanju podatkov so možne samo z uporabo podatkovnih baz, toda kadar ni tako, lahko preglednica nudi bolj uporabno možnost.