Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Analiza »kaj-če«

Analiza »kaj-če« je najpreprostejša vrsta modeliranja, pri kateri ročno spreminjamo vrednosti vhodnih spremenljivk in dobimo ustrezni izhod.

Iskanje cilja

Iskanje cilja nam pove, kolikšne bi morale biti vrednosti vhodnih spremenljivk, da bi dobili določen izhod modela.

Model

Model je prikaz resničnega sveta. Ustvarimo in nadzorujemo ga s pomočjo množice pravil, ki jih oblikujemo s pomočjo matematičnih formul.

Modeliranje

Modeliranje je preizkušanje različnih scenarijev, s spreminjanjem vrednosti vhodnih spremenljivk.

Simulacija

Simulacija je uporaba računalniškega modela za napovedovanje, kako se bo sistem obnašal v določenem času in določenih pogojih.

Vizualizacija

Vizualizacija pomeni, da ključne podatke s pomočjo rač. grafike prikažemo na način, ki uporabniku omogoči intuitivno razumevanje – brez branja navodil za interpretacijo prikaza.