Finančni modeli

Izmed vseh vrst modelov je ravno finančne modele verjetno najlažje narediti s pomočjo elektronskih preglednic. To je razlog, da preglednice uporabljamo za najrazličnejše vrste finančnih modelov – od najpreprostejših finančnih modelov za osebno rabo do najzapletenejših finančnih modelov, ki jih uporabljajo finančni analitiki.

Preprostejši finančni modeli za osebno rabo vključujejo na primer model za odplačevanje posojila oziroma kredita (ang. loan, mortgage), model mesečnega in/ali letnega proračuna (ang. budget) družine (ali posameznika) ter druge. Ogledali si jih bomo v nadaljevanju.

Model proračuna

Model družinskega in/ali osebnega proračuna omogoča spremljanje načrtovanih in dejanskih mesečnih prihodkov in stroškov ter razliko med prihodki in stroški, kar imenujemo tudi finančni tok (ang. cash flow). Finančni tok pogosto uporabljajo tudi finančni analitiki ter bančniki, ki potrebujejo podatke o finančnem toku za odobritev posojil oziroma kreditov podjetjem in posameznikom.

Model posojila

Model odplačevanja posojila oziroma kredita omogoča spremljanje odplačevanja glede na vsoto posojila oziroma kredita, letno obrestno mero, število plačilnih obrokov, kot tudi povzetek informacij o samem posoliju oziroma kreditu.

Ta model je vsebuje finančno funkcijo PMT in druge funkcije. V primerjavi z modelom odplačevanja kredita je model proračuna enostavnejši in v formula praviloma vsebuje osnovne računske operacije. Finančni modeli lahko vsebujejo tudi pogojno oblikovanje s pomočjo katerega lahko nazorneje prikačemo izhode modela. Mnogokrat pa finančni modeli kot izhod vsebujejo kar neke vrste poročilo, ki pogosto poleg rezultatov vsebuje tudi grafični prikaz rezultatov z grafikoni.

Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Model proračuna

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers

Model posojila

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers