Orodja za modeliranje

Elektronska preglednica je zelo uporabna kadar želimo videti, kaj se bo zgodilo, ko spremenimo določeno vrednost. Preizkušanje različnih scenarijev, s spreminjanjem določenih vrednosti, imenujemo modeliranje (ang. modelling). Za modeliranje so zelo primerne elektronske preglednice, saj so vsi izračuni opravljeni s pomočjo formul. To pomeni, da ko spremenimo določeno vrednost se ustrezno samodejno preračunajo tudi vse povezane vrednosti.

Najpreprostejša vrsta modeliranja je analiza »kaj-če« (ang. »what-if« analysis). Pri tej vrsti modeliranja ročno spreminjamo vrednosti vhodnih spremenljivk in dobimo ustrezni izhod. Ta vrsta modeliranja nam pomaga pri odločanju saj odgovarja na primer na vprašanja »Kaj se zgodi, če se obrestna mera poveča za 0,5%?« ali »Kako vpliva na skupni mesečni strošek zmanjšanje cene goriva za 10 centov?« ali »Kako vpliva na skupni mesečni strošek zmanjšanje ali povečanje števila obrokov posojila?« in podobno.

Določeni programi za elektronske preglednice vsebujejo nekaj koristnih orodij, ki nam pomagajo pri modeliranju – preizkušanju različnih scenarijev, dokler ne najdemo scenarija, ki nam ustreza. Posamezen scenarij so točno določene vrednosti vhodnih spremenljivk in izhod modela, ki temelji na teh vrednostih. Določene vhodne vrednosti, to so običajno mejne vrednosti, lahko ročno vnesemo v ustrezne celice. Lahko pa uporabimo scenarije (ang. Scenario), ki vsebujejo mejne vrednosti. Kasneje nam teh vrednosti ni več potrebno ročno vnašati v model, ampak samo uporabimo že ustvarjene scenarije.

Iskanje cilja (ang. Goal Seek) omogoča obratno kot preizkušanje scenarijev. Pove nam, kolikšne bi morale biti vrednosti vhodnih spremenljivk, da bi dobili določen izhod modela. Z iskanjem cilja lahko odgovorimo na primer na vprašanje »Kolikšen bo znesek posojila za nakup avtomobila, če lahko za mesečni obrok namenimo največ 500 €?« in podobno.
Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers