Drugi modeli

Ogledali smo si nekaj primerov uporabe modelov. Primerov je še več. Naštejmo jih nekaj:

Nakupovalne navade potrošnikov

Ogledali smo si že model čakalne vrste. Z uporabo kartic zvestobe lahko spremljamo nakupovalne navade potrošnikov. S pomočjo teh podatkov in ustreznih modelov lahko napovedujemo, kaj bodo potrošniki kupovali v prihodnosti.

Zasnova mostu

Pri zasnovi novega mostu je treba z modeliranjem predvideti, kako se lahko most premika ali vibrira pri različnih hitrostih vetra. Predvideti je treba tudi, kako bo na most vplivala različna teža vozil, ki se po njem vozijo z različno hitrostjo.

Zasnova vlakca smrti

Pri zasnovi vlakca smrti moramo odgovoriti na najrazličnejša vprašanja glede sil, ki delujejo na vlakec smrti in na potnike. Če so sile prevelike lahko vlakec iztiri, ali pa se potniki onesvestijo. Lahko se tudi zgodi, da je sila premajhna in se vlakec ustavi na vrhu zavoja ter posledično pade s proge. Z uporabo modela lahko preizkusimo vse te možnosti pred začetkom gradnje vlakca smrti in se izognemo morebitnim kasnejšim katastrofam.

Modeliranje jedrskih reakcij

Enega izmed najmočnejših superračunalnikov na planetu uporabljamo za modeliraje jedrskih reakcij. S tem se izognemo resničnim jedrskim eksplozijam in nesrečam v jedrskih elektrarnah.

Finančno modeliranje

Na področju financ si lahko pomagamo s finančnim modeliranjem, ki nam omogoča napovedovanje verjetne rasti ali padanja cen delnic in/ali obveznic. Poznamo pa tudi poslovne in osebne finančne modele za modeliranje finančnega toka podjetij ali posameznikov, odplačevanja kreditov in podobno.


Modeliranje posledic globalnega segrevanja

Mnogo svetovnih superračunalnikov uporabljamo za modeliranje sprememb zemljine temperature, spremljanje vzorcev padavin in ravni ozona, da bi razumeli, kako bo potekalo globalno segrevanje in kako bo to vplivalo na naša življenja.

Optimizacija prometnega omrežja

Glavni namen modeliranja in analize prometa je predvideti stanje zastojev določenega mestnega prometnega omrežja in predlagati izboljšave prometnega omrežja. To lahko dosežemo s pomočjo informacij o gostoti in pretoku prometa, modela infrastrukture prometnega omrežja in algoritmov za simuliranje prometa v prostoru in času. Končni cilj je optimizacija prometne infrastrukture, kot so semaforji. Rezultat optimizacije bi moral biti skrajšan čas potovanja ter manjše onesnaženje in poraba goriva.