Tehnologije znanja

S tehnologijami znanja (ang. Knowledge technology) mislimo katerokoli tehnologijo, s katero si lahko pomagamo pri delu z znanjem: od najpreprostejše, kjer kot sredstvo uporabljamo papir in svinčnik, do sodobnih računalniških tehnologij. Ukvarjali se bomo predvsem z računalniškimi tehnologijami. Področje njihove uporabe se je širilo iz obdelave števil na obdelavo konceptov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, v osemdesetih letih pa še na upravljanje z znanjem (ang. Knowledge management).


Pri/po tej učni enoti boš:

  • poznal(-a) vrste tehnologij znanja,
  • razložil(-a) vlogo tehnologij znanja in osnovne pristope k upravljanju znanja,
  • razložil(-a) pomen modeliranja in simulacije pri reševanju problemov,
  • razlikoval(-a) med temeljnimi metodami odločanja in opredelil(-a) njihove lastnosti,
  • za dani primer izbral(-a) najustreznejšo metodo odločanja,
  • naštel(-a) in razložil(-a) faze odločitvenega procesa,
  • uporabil(-a) in/ali spremenil(-a) že zgrajen odločitveni model,
  • znal(-a) zgraditi odločitveni model, ovrednotiti variante, analizirati rezultat vrednotenja in po »analizi kaj-če« utemeljiti končno odločitev.

S pomočjo ustreznih računalniških tehnologij lahko povečamo oziroma razširimo človekove mislene sposobnosti.