Področja umetne inteligence

V 70-ih letih 20. stoletja so prišli snovalci UI do spoznanja, da človeku pri reševanju splošnih problemov bolj kot uporaba algoritmov, služi velika količina splošnega in specialističnega znanja. Na osnovi tega so nastali ekspertni sistemi (ang. Expert Systems – ES). To so sistemi, ki temeljijo na ozko specializiranem znanju. Namenjeni so reševanju specifičnih problemov iz realnega sveta. Kot pomoč človeku pa so postali tudi ekonomsko zanimivi.

Ekspertni sistemi znajo pojasniti razloge oziroma način sklepanja za določen zaključek (rezultat oziroma odločitev) korak za korakom. Tak način komuniciranja omogoča uporabniku, da uvidi napačen korak v računalnikovem sklepanju ali pa uvidi lastno napako.

Razvili so tudi programske jezike, namenjene pisanju sistemov umetne inteligence. Primer sta programska jezika LISP in prolog.

Nabor področij UI se je širil. Razumevanje napisanega besedila so raziskovali kot razumevanja naravnega jezika, podpodročje tega pa je prepoznavanje in sinteza govora (na primer sistem eBralec). Podobno se računalniški vid ukvarja s prepoznavanjem in ustvarjanjem slik. Robotika se je razvila iz prizadevanj zgraditi stroj, ki bi se gibal podobno kot človek. Do razvoja strojnega učenja je prišlo zaradi prizadevanj, da bi se baze znanja avtomatsko dopolnjevale in tako prilagajale okolju. Velike količine shranjenih podatkov so pospešile razvoj tehnik iskanja znanja v podatkih.

Veliko število podpodročij UI je naravni odgovor na kompleksnost in obseg naloge ustvariti umetno inteligenco. Med njimi so močne povezave in medsebojni vplivi, nova podpodročja pa še nastajajo.


Danes s pridom uporabljamo marsikatera odkritja na področju umetne inteligence v praksi. Področja, s katerimi se danes ukvarja UI, so predvsem: