Uporaba pripomočkov pri odločanju

Elektronska preglednica

Odločitveni model lahko zgradimo s katerokoli elektronsko preglednico. Postopek je na začetku podoben metodi Abacon. V stolpec vnesemo parametre (recimo, da jih je $n$), njihovo pomembnost lahko določimo s pomočjo uteži ($w$), ki jih vnašamo v drugi stolpec. Uteži naj bodo normalizirane, kar pomeni, da je njihova vsota enaka enoti, na primer 100. Variante smemo zaradi omejitve elektronske preglednice opisati samo številsko. Naravne vrednosti parametrov ($v$) moramo torej pretvoriti v številke. To lahko storimo s pomočjo metode Abacon. Ocena posamezne variante je utežena vsota vrednosti parametrov: $$ocena = \sum_{i = 1}^{n} v_{i} * w_{i}$$ Najboljšo oceno dobi najboljša varianta.

Pogosto nas zanima, kako sprememba vrednosti enega ali več parametrov kake variante vpliva na spremembo njene končne ocene. Tako lahko v procesu odločanja eksperimentiramo z različnimi vrednostmi variant pa tudi z različnimi vrednostmi uteži. Pogledamo, kakšne posledice imajo morebitne spremembe na končno odločitev. Ob tem razmišljamo o spremenjenih scenarijih, ki nas lahko vodijo do boljših in zanesljivejših rešitev.

Premislek je seveda stvar odločevalca, kako pa sprememba vpliva na končni rezultat, se samodejno izračuna v modelu narejenem z elektronsko preglednico. Takemu postopku pravimo analiza kaj-če.




Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers