Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Abacon

Abacon sodi med najpreprostejše pripomočke pri odločanju. Edina potrebna »tehnologija« sta papir in svinčnik.

Ekspertni sistem

Posnema odločanje človeka – eksperta. Sestavljen je iz uporabniškega vmesnika, baze znanja in mehanizma sklepanja.

Lupina ekspertnega sistema

Odločitveni model lahko zgradimo tudi s pomočjo lupine ekspertnega sistema (DEXi). Lupina vsebuje uporabniški vmesnik in mehanizem sklepanja ter prazno bazo znanja.

Podpora odločanju

Sistemi za podporo odločanju pomagajo preseči človekove omejitve pri procesiranju informacij in omogočajo sistematizirano odločanje.

Predstavitve znanja

Znanje mora biti primerno predstavljeno, da ga lahko z UI obdelujemo, in za človeka, da lahko razume rešitve in pot do rešitev.

Predstavitev s pravili

Predstavitev znanja s pravili je sestavljena iz opisa podatkov in pravil, ki opisujejo razmerja in relacije med temi podatki.

Preglednica

Odločitveni model lahko zgradimo tudi z elektronsko preglednico. Postopek je podoben metodi abacon, le da omogoča še uteži posameznih kriterijev.

Semantične mreže

Človekov dolgotrajni spomin je organiziran v mreže asociativno povezanih pomenskih enot. Podobno je organizirana predstavitev znanja s semantičnimi mrežami.

Umetna inteligenca

Umetna inteligenca je inteligenca, ki jo izkazujejo stroji, v nasprotju z naravno inteligenco, ki jo kažejo ljudje in druge živali.