Pregled različnih tehnologij znanja

Področje umetne inteligence – UI (ang. Artifical Intelligence – AI) je zelo razvejano. Razvijati se je začelo v sredini dvajsetega stoletja z namenom zgraditi inteligenten umeten sistem, ki bi lahko z učenjem presegel človekove intelektualne zmožnosti. V realnosti pa se je pokazalo, da je celo danes tak sistem praktično nemogoče zgraditi, čeprav še vedno obstajajo zagovorniki prvotne ideje umetne inteligence. Omejitve običajno izvirajo iz nepoznavanja lastnih, to je človekovih miselnih procesov. Poleg tega se razhajajo mnenja tudi o tem, kaj inteligenca pravzaprav sploh je.

Lastnosti, ki jih v splošnem pripisujemo inteligentnim sistemom, so:

  • sposobnost znajti se v novih situacijah,
  • sposobnost sklepanja,
  • sposobnost pridobivanja in uporabe novega znanja,
  • sposobnost zaznavanja in delovanja v fizičnem svetu,
  • sposobnost generiranja novih konceptov,
  • ...

Ena od možnih definicij inteligence, ki pa ni splošno veljavna, je

Inteligenca pomeni sposobnost prilagajanja okolju in reševanja problemov.

Pojmi učenje, ki v sami definiciji nastopa kot prilagajanje, znanje in inteligenca so močno povezani. Za reševanje problemov je nujno znanje in njegova uporaba. Znanje mora biti ustrezno predstavljeno tako s stališča stroja kot tudi človeka, saj morata oba v procesu obvladovanja znanja sodelovati. Kako opisati (vse potrebno) splošno znanje, zaenkrat še niso ugotovili.


V začetnem obdobju UI (v 60-ih letih 20. stoletja) je bil poudarek na pisanju programov za reševanje splošnih problemov. Programi so igrali šah, damo, dokazovali matematične teoreme. Žal se je izkazalo, da so bila pričakovanja prevelika.

To področje UI pa je vseeno doživelo nekaj velikih uspehov. Leta 1997 je računalnik (z namensko programsko opremo) IBM Deep Blue premagal takratnega svetovnega šahovskega prvaka Garija Kasparova. Leta 2011 je IBM Watson v kvizu Jeopardy! premagal najuspešnejša tekmovalca Brada Rutterja in Kena Jenningsa. Leta 2016 je AlphaGo v igri Go premagal 18-kratnega svetovnega prvaka Lee-ja Sedol-a.