Ravni uporabe IKT

Da lahko učinkovito uporabljamo tehnologije znanja, ki nam pomagajo pri upravljanju z znanjem, moramo biti sposobni uporabljati IKT na ustrezni ravni. Obstajajo štiri različne ravni uporabe IKT, ki smo jih omenili že v učbeniku RIN1:

Računalniška pismenost. Kdor je računalniško pismen, zna rokovati z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) tako, da samostojno uporablja osnovne uporabniške računalniške programe, tudi nove. Pri tem obvlada delo z datotekami: od iskanja do stiskanja in prenašanja.

Razbremenitev pri delu je raven, ki jo dosežemo, ko osnovno rokovanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) tako dobro obvladamo, da nam samo po sebi ne predstavlja napora. Potem predstavlja vsaka smiselna uporaba računalnika razbremenitev pri delu.

Delamo stvari, ki jih do sedaj nismo. Računalnik nam zaradi svoje hitrosti in drugih lastnosti omogoča, da delamo stvari, ki jih do sedaj nismo zmogli. Kot primer navedimo: preverjanje črkovanja, preverjanje pravilnosti (električnih) shem, preoblikovanje slik, pregledovanje množice podatkov po svetu, analiza podatkov, analiza kaj–če, reinženiring proizvodnje ipd.


Uporaba sistemov za intenzivno uporabo znanja predstavlja najvišjo raven uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Za uporabo teh sistemov potrebujemo poleg računalniške pismenosti tudi ustvarjalnost. Primeri uporabe teh sistemov so: ekspertni sistemi, inteligentna analiza podatkov, pomoč pri odločanju ipd.