Predstavitev informacije z gibljivo sliko

V tem poglavju si bomo ogledali osnovne načine predstavitve z gibljivo sliko – video, film in animacija na eni strani ter navidezna in nadgrajena resničnost na drugi strani. Vsi ti različni načini predstavitve informacije z gibljivo sliko imajo svoje značilnosti oziroma lastnosti, ki vplivajo na kakovost predstavitve in jih moramo poznati, da lahko predstavitve z gibljivo sliko ustrezno obdelujemo.

Bistvo delitve predstavitev z gibljivo sliko pa je v tem, ali in v kolikšni meri določen način predstavitve z gibljivo sliko omogoča interaktivnost gledalca oziroma uporabnika. Gledalec je lahko pasivni uporabnik predstavitve, v katero se sicer lahko vživi, ne more pa nanjo vplivati – video, film in animacija – ali pa je aktivni uporabnik in se predstavitev interaktivno spreminja glede na njegova dejanja – navidezna in nadgrajena resničnost.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) opredeliti načine predstavitve gibljive slike (video, animacija, navidezna in nadgrajena resničnost),
  • poznal(-a) prvine obdelave gibljivih slik na računalniku in znal(-a) opredeliti lastnosti, ki določajo njihovo kakovost,
  • znal(-a) razložiti pojem interaktivne predstavitve informacije.

Za uspešno predstavitev gibljive slike tako v neinteraktivni obliki, kot v interaktivni obliki potrebujemo v prvi vrsti zelo dober scenarij. Nato predstavitev posnamemo in predvajamo – neodvisno ali odvisno od uporabnikovih dejanj.