Ločljivost in razmerje videa

Video je v bistvu le zaporedje določenega števil slik, imenovanih okvirji (ang. frames), ki jih zaporedno predvajamo v določeni časovni enoti – običajno govorimo o predvajanju 24, 25, 30 ali tudi 100 in več slik oziroma okvirjev na sekundo.

Kadar torej govorimo o ločljivosti (ang. resolution) in razmerju (ang. aspect ratio) videa, v bistvu govorimo o ločljivosti in razmerju slik oziroma okvirjev, iz katerih je video sestavljen. Glede na področje uporabe videa obstajajo različne, standardne ločljivosti in razmerja videa. Ko govorimo o področjih uporabe videa mislimo predvsem na naslednja področja: računalniška grafika (računalniški zasloni), analogna in digitalna televizija ter film (profesionalno snemanje filmov).

Večina video in filmskih produkcij uporablja enega izmed treh najbolj razširjenih razmerij:

  • 4:3 – standardno televizijsko razmerje, uporabljeno v drugi polovici 20. stoletja. Imenovano tudi 12:9.
  • 16:9 – nov standard za širokozaslonsko televizijo, DVD in video z visoko ločljivostjo.
  • 21:9 – zelo širokozaslonska oblika, ki se uporablja za predvajanje filmov v kinematografih.

Računalniška grafika

Standard Polni naziv Ločljivost Razmerje
VGA Video Graphics Array 640×480 4:3
SVGA Super Video Graphics Array 800×600 4:3
XGA Extended Graphics Array 1024×768 4:3
XGA+ Extended Graphics Array Plus 1152×864 4:3
HD High Definition (720p) 1280×720 16:9
HD+ High Definition Plus (900p) 1600×900 16:9
Full HD Full High Definition (1080p) 1920×1080 16:9
Quad HD Quad High Definition (1440p) 2560×1440 16:9
4K UHD Ultra High-Definition ali
Quad Full High-Definition
3840×2160 16:9
8K UHD 8K Ultra-high-definition
(Super Hi-Vision)
7680×4320 16:9

Analogna televizija

Standard Polni naziv Ločljivost Razmerje
NTSC National TV System Committee 440×486 4:3
PAL Phase Alternating Line (576i) 520×576 4:3
SECAM quentiel couleur à mémoire 520×576 4:3
VHS Video Home System 320×486 (NTSC)
310×576 (PAL)
4:3

Digitalna televizija

Standard Polni naziv Ločljivost Razmerje
SD Standard-definition TV (576i, 576p) 704×576
720×576
16:9
DVD Digital Video Disc ali
Digital Versatile Disc
720×480 (NTSC)
720×576 (PAL)
16:9
HD High-definition TV (720p) 1280×720 16:9
Full HD High-definition TV (1080i, 1080p), Blue-ray Disc 1440×1080
1920×1080
16:9
4K UHD 4K Utra-high-definition TV 3840×2160 16:9
8K UHD 8K Utra-high-definition TV 7680×4320 16:9