Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Animacija

Animacija je hitro spreminjanje narisanih ali računalniško ustvarjenih, zaporednih slik, ki se med seboj minimalno razlikujejo.

Hitrost okvirjev

Hitrost okvirjev (ang. frame rate) merimo v številu okvirjev, ki se prikažejo/zamenjajo v eni sekundi in običajno označujemo kot fps (ang. frames per second).

Kodek

Kodek (ang. Codec) je postopek zgoščevanja oziroma stiskanja (in razširjanja) video ali zvočnih / avdio podatkov.

Navidezna resničnost

Navidezna resničnost (ang. Virtual Reality) je oblika računalniške simulacije, pri kateri ima udeleženec občutek da se nahaja v umetnem okolju.

Nadgrajena resničnost

Nadgrajena resničnost (ang. Augmented Reality) je preplet resničnega in navideznega sveta, ki ga uporabnik opazuje preko mobilne naprave.

Vsebnik

Vsebnik (ang. Container) običajno vsebuje stisnjene video podatke (video kodek), stisnjene zvočne podatke (avdio kodek) ter časovne kode, podnapise in metapodatke.

YCbCr / YUV

Barvna modela sta zasnovana tako, da Y predstavlja obteženo vsoto signalov RGB. UV oziroma CbCr pa predstavljata obteženi razliki med signaloma R in B ter signalom Y.

Zgoščevanje videa

Video moramo zgostiti, sicer so datoteke enostavno prevelike. Video zgoščujemo pri vzorčenju z uporabo podvzorčenja in z zgoščevanjem med okvirji ali znotraj okvirjev.