Navidezna resničnost

Navidezna resničnost (ang. Virtual Reality – VR) je oblika računalniške simulacije, pri kateri ima udeleženec občutek da se nahaja v umetnem okolju.

Uporabnik navidezne resničnosti s pomočjo monitorjev, ki so v polju pogleda, vidi ustvarjen navidezni svet ter dele lastnega telesa (roke, telo itd.) kot dele tega navideznega sveta, ki jih s pomočjo elektronskih vmesnikov (podatkovna rokavica, čelada, obleka in podobno) tudi občuti kot take.

Senzorji v čeladi ali vizirju zaznajo premike uporabnikove glave ali telesa, kar povzroči spremembo navideznega položaja gledanja. Uporabnik lahko nosi podatkovne rokavice (ang. datagloves), ki mu omogočajo navidezno pobiranje in premikanje predmetov v navideznem okolju.


Tehnologija je še v razvoju, vendar se pričakuje, da bo doživela široko uporabo, na primer pri vojaškem in kirurškem urjenju, urjenju pri delu na višini ali delu z nevarnimi snovmi, pri arhitekturi in domači zabavi.

Nadgrajena resničnost

Nadgrajena, obogatena, dopolnjena, razširjena resničnost (ang. Augmented Reality – AR) je preplet resničnega in navideznega sveta, ki ga uporabnik opazuje preko mobilne naprave (na primer tablica, pametni telefon, namenska očala). Tehnologija se najbolj uporablja v proizvodnji, turizmu in zabavi (zelo znan primer je igra »Pokémon Go«).

Uporaba navidezne resničnosti prinaša tudi določene nezaželene stranske učinke: VR slabost, utrujenost oči, simptom tako imenovane gorilje roke (ang. Gorilla Arm), tveganje za asocialnost uporabnikov in tako dalje.


  • NAVIDEZNA RESNIČNOST
  • Top 5 Latest VR Technologies
  • 5 Levels: Virtual Reality (sezona 1, epizoda 3)
  • Virtual and Mixed Reality for Medical Education
  • Virtual Reality for Military Training
  • Virtual Reality Safety Training Simulation
  • NADGRAJENA RESNIČNOST
  • »Pokémon Go« played on AR Glasses
  • Sight (futuristic vision)
  • Hyper-reality (futuristic vision)