Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Bajt (byte)

Skupine po 8 bitov so tako uporabne, da so dobile svoje ime: bajt (ang. byte) oz. zlog.

Bit
Bit

Če vzamemo prvi dve in zadnjo črko iz angleške besedne zveze binary digit oz. dvojiško število, dobimo bit – številko, ki ima lahko le dve vrednosti.

Brajica

Je primer »dvojiške« predstavitve podatkov – samo dva simbola (dvignjena in ravna pika); kombinacije teh simbolov pa lahko uporabimo za predstavitev knjig in literarnih del.

Desetiški sistem

Desetiška števila uporabimo, če skušamo razumeti pomen številke ali pri običajnem računanju.

Dvojiški sistem

Dvojiške številke predstavljajo, kar je dejansko shranjeno, vendar jih je težje brati in pisati.

Šestnajstiški sistem

Šestnajstiške številke so dobre za krajši zapis dvojiškega zapisa.