Predstavitev naravnih števil v dvojiškem številskem sistemu

Interaktivna vaja na prejšnji strani prikazuje natančno 6 bitov. V praksi lahko uporabimo toliko bitov, kolikor jih potrebujemo; podobno kot v desetiškem številskem sistemu. Za primer vzemimo 5 bitov, torej bodo vrednosti mest 16, 8, 4, 2 in 1. Največja dvojiška vrednost bo torej 11111 oziroma 31 v desetiškem številskem sistemu. Število 14 bi s 5 biti predstavili kot 01110.

Pomemben koncept razumevanja dvojiških števil je obseg vrednosti, ki jih lahko predstavimo z danim številom bitov. Če uporabimo 8 bitov, potem dvojiška števila postanejo uporabna – z njimi lahko predstavimo vrednosti od 0 do 255, kar je dovolj, da lahko shranimo starost osebe, dan v mesecu itd.

V praksi računalniki shranjujejo številke s 16, 32 ali 64 biti. Razlog je v tem, da so to polna števila bajtov (bajt je 8 bitov), kar računalniku olajša delo s številkami, saj tako »ve« kje se vsaka številka začne in konča.


Za radovedne