Objekti kot argumenti

Objekte lahko uporabimo kot argumente funkcij na čisto običajen način, ki smo ga vajeni. Pri tem ne smemo pozabiti, da spremenljivka vsebuje samo sklic na dejanski objekt. Če torej spremenljivko kot argument posredujemo neki funkciji, to ustvari le nov sklic. Tako obe – spremenljivka in funkcija – vsebujeta sklica na objekt, ki pa je en sam.

Oglejmo si primer enostavne funkcije, ki vključuje objekt Tocka:

def izpisi_tocko(t):
  print("(" + str(t.x) + ", " + str(t.y) + ")")

Funkcija izpisi_tocko kot argument vzame oziroma sprejme objekt Tocka in oblikuje izpis na kateri koli način, ki ga izberemo oziroma določimo. Če funkcijo izpisi_tocko(p) pokličemo s točko p, ki smo jo definirali prej, bo izpis funkcije enak (4, 3).


Izvedi Počisti