Metode

Ustvarjanje razreda, kot na primer Tocka, prinaša našemu razmišljanju in programom, ki jih ustvarimo, izjemno količino »organizacijske moči«. To pomeni, da lahko združimo različne vrste podatkov s smiselnimi operacijami nad temi podatki. Vsak primerek razreda pa lahko ima tudi svoje stanje, ki je neodvisno od stanj drugih primerkov.

Najprej ponovimo, kako izračunamo razdaljo $d$ med poljubno točko in koordinatnim izhodiščem. Ta razdalja je enaka kvadratnemu korenu vsote kvadratov obeh koordinat točke. Izračunamo jo s pomočjo spodnje formule: $$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$ Če imamo na primer točko $A = (4, 3)$ je njena razdalja od koordinatnega izhodišča enaka 5.


Sedaj, ko smo ponovili, kako izračunamo razdaljo med točko in koordinatnim izhodiščem, dodajmo razredu Tocka metodo razdalja_od_izhodisca, da bomo lažje razumeli, kako metode delujejo in kako jih uporabljamo:


Izvedi PočistiGornji program izpiše naslednje razdalje od koordinatnega izhodišča:

5.0
13.0
0.0