Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Inicializator

Posebna metoda (imenovana __init__), ki se izvede samodejno, ko se ustvari nov objekt in nastavi lastnosti objekta na začetno (»tovarniško«) vrednost.

Konstruktor

Vsak razred ima »tovarno«, ki ima isto ime kot razred, za izdelavo novih primerkov razreda oz. objektov.

Lastnost

Eden izmed poimenovanih podatkovnih elementov, ki sestavljajo objekt oz. primerek razreda.

Metoda

Funkcija, ki je definira znotraj definicije razreda in je uporabljena nad primerki tega razreda.

Objekt

Sestavljen podatkovni tip, ki ga uporabimo, da modeliramo stvari ali koncepte iz resničnega sveta. Skupaj združuje podatke in operacije, ki so smiselne nad temi podatki.

Objektno usmerjen jezik

Programski jezik, ki podpira uporabniško definirane razrede in dedovanje, kar omogoča uporabo objektno usmerjenega sloga programiranja.

Objektno usmerjeno programiranje

Slog programinranje, pri katerem so podatki in operacije, ki spreminjajo te podatke, organizirani v objekte.

Primerek razreda

Objekt, katerega tip je nek razred. Pojma primerek razreda in objekt pomenita isto oziroma ju lahko uporabljamo izmenično.

Razred

Uporabniško definiran sestavljeni tip. Razred lahko vidimo tudi kot predlogo, s katero zgradimo posamezne objekte.