Grafični uporabniški vmesnik

Grafični uporabniški vmesnik (ang. graphical user interface – GUI) omogoča uporabnikom interakcijo z računalniškim programom tako, da uporabnik s kazalno napravo upravlja ikone (ang. icons) in druge gradnike (ang. widgets) grafičnega uporabniškega vmesnika. Uporabnik lahko uporablja različne kazalne naprave, kot so na primer miška, pisalo (ang. stylus pen) ali prst na zaslonu na dotik.

Programe, ki uporabljajo grafični uporabniški vmesnik, imenujemo tudi GUI programi. GUI program se precej razlikuje od programa, ki uporablja ukazno vrstico in dobiva ukaze tako, da jih uporabnik vnese oziroma vtipka s pomočjo tipkovnice. Programi, ki uporabljajo vmesnik z ukazno vrstico, običajno izvedejo zaporedje vnaprej določenih ukazov in se nato zaključijo. Nasprotno pa GUI program ustvari ikone in gradnike, ki jih prikaže uporabniku ter nato preprosto čaka, da uporabnik upravlja z njimi. Vrstni red izvajanja ukazov programa je popolna v rokah uporabnika – program nima nobenega vpliva na vrstni red izvajanja ukazov! To pomeni, da mora GUI program slediti »stanju« svojega izvajanja in se pravilno odzivati na uporabnikove ukaze, ki so lahko v poljubnem vrstnem redu, kot ga izbere uporabnik. Tak slog programiranja imenujemo dogodkovno programiranje (ang. event driven programming). Pravzaprav so vsi GUI programi že po definiciji dogodkovno-vodeni programi.


Uporabniška izkušnja (ang. user experience – UX) je uporabnikovo dojemanje in reakcije, ki izhajajo iz uporabe GUI programov. Povedano bolj preprosto je uporabniška izkušnja kako se uporabnik počuti glede interakcije in uporabe GUI programa, ki ga uporabnik trenutno uporablja.